مشاور رئیس جمهور | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
مشاور رئیس جمهور