مرگ بر آمریکا | باشگاه استراتژیست‌های جوان
مرگ بر آمریکا
  • ریـــشــه‌هـــا

    حضرت امام(ره) در جای جای بیاناتشان در طول حیات مبارکشان، 4 صفت به آمریکا نسبت دادند. شیطان بزرگ، ام الفسا ...

    حضرت امام(ره) در جای جای بیاناتشان در طول حیات مبارکشان، 4 صفت به آمریکا نسبت دادند. شیطان بزرگ، ام الفساد، استکبار جهانی و تروریست بالذات؛ در همین راستا مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی اخیرشان در جمع ...

    ادامه مطلب