مرد به مثابه حارث | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
مرد به مثابه حارث