مرتضى آبدار (مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان آذربایجان شرقى) : ۶ مهر ۱۳۹۵

تبریز و آذربایجان توانسته‌اند در صنعت گردشگرى جهش بزرگى به وجود بیاورند و سال 2018 یکى از تاریخی‌ترین فرصت‌های ما در حوزه گردشگرى به حساب می‌آیند.