مذاکره با اسرائیل | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
مذاکره با اسرائیل