مدیر عامل شرکت بازی‌سازی کوما ریالتی گیمز | باشگاه استراتژیست‌های جوان
مدیر عامل شرکت بازی‌سازی کوما ریالتی گیمز