مدیر عامل شرکت بازی‌سازی نینتندو | باشگاه استراتژیست‌های جوان
مدیر عامل شرکت بازی‌سازی نینتندو