مدیر عامل شرکت بازی‌سازی سگا | باشگاه استراتژیست‌های جوان
مدیر عامل شرکت بازی‌سازی سگا