مدیر عامل شرکت بازی‌سازی بلیزارد انترتینمنت | باشگاه استراتژیست‌های جوان
مدیر عامل شرکت بازی‌سازی بلیزارد انترتینمنت