مدیر عامل شرکت بازی‌سازی الکترونیک آرتز | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
مدیر عامل شرکت بازی‌سازی الکترونیک آرتز