مدیر بازار بورس نیویورک | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
مدیر بازار بورس نیویورک