مدیر بازار بورس نیویورک | باشگاه استراتژیست‌های جوان
مدیر بازار بورس نیویورک