مدیر‌ کل بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
مدیر‌ کل بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی