محمد کردی فرماندار زرندیه (استان مرکزی) : ۷ مهر ۱۳۹۵

طرح ملی گردشگری سرزمین ایرانیان واقع در شهرستان زرندیه اراک می‌تواند در کشور و منطقه طرح بی‌نظیری باشد و به سبب بروز برخی مشکلات در جذب سرمایه‌گذار خارجی نتوانسته است که به اهداف مورد نظر دست یابد.