مایکل میری لاشویلی | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
مایکل میری لاشویلی