دسته‌ها
انتقادی تحلیلی رویکرد سیاسی طبقه‌بندی موضوعی مقالات

ضرورت اصلاح قانون انتخابات، نیاز به یک مجری بی‌طرف

مدیریت انتخابات، فاکتور مهمی در انتخابات هر کشور است که به آن Electoral Management Body یا EMB می‌گویند.[۱] این بدنه یا نهاد نقش مدیریت و سازمان‌دهی انتخابات را ایفا می‌کند. EMB ها سه نوع هستند: