فیلم سینمایی Do You Believe | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
فیلم سینمایی Do You Believe