غلام‌حیدر ابراهیم‌بای‌سلامی | باشگاه استراتژیست‌های جوان
غلام‌حیدر ابراهیم‌بای‌سلامی