علم تثلیثی تریبون‌ساز خوب! | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
علم تثلیثی تریبون‌ساز خوب!