دسته‌ها
سیاسی طبقه‌بندی موضوعی یادداشت‌ها

کدام واژه صحیح است؟ تندرو یا پیش‌رو!

مدتی است که در کشور ما لفظی رایج شده است با عنوان تندرو. عده‌ای تندرو خطاب می‌شوند و با این برچسب به زاویه رانده می‌شوند. در این که در هر جامعه‌ای افراد تندرو وجود دارد و تندروی مذموم است و موجب خراب‌کاری می‌شود تردیدی نیست. اما نکته‌ای که در کشور ما مورد غفلت واقع شده است آن است که عده‌ای هستند که از لحاظ تفکر و اندیشه پیشرو هستند و به طور مداوم در حال افزایش دانش و بصیرت خود هستند و در مسیر تفکر و تعقل پیشروترین افراد زمان خود هستند. این گروه را نمی‌توان تندرو نامید بلکه اطلاق عنوان پیشرو برای این گروه مناسب‌تر است. نکته‌ای که در زمان ما از آن غفلت شده این است که این گروه نیز جزو دسته‌ی تندروها تقسیم‌بندی می‌شوند و این تقسیم‌بندی و اسم‌گذاری موجب آن می‌شود که در خیلی از موارد افراد جامعه به سراغ شنیدن حرف‌ها و دلایل افراد پیشرو نروند. با خود بگویند این‌ها هم جزو همان تندروها هستند و اهمیتی ندارد که چه می‌گویند و مواضعشان چیست. لذاست که در شرایط کنونی جریان شناسی این موضوع بسیار لازم به نظر می‌رسد و رایج کردن لفظ «پیشرو» و همچنین تفکیک پیشرو از تندرو امری حیاتی و ضروری است.

دسته‌ها
انتقادی تحلیلی حکمت و فلسفه رویکرد طبقه‌بندی موضوعی مقالات

دید حسی، ابزار شناخت

دیوید هیوم، زیگموند فروید، ماکس وبر، آدام اسمیت، فرانسیس بیکن، استوارت میل و … معتقدند که در انسان عقل برده‌ی غریزه است. محال است که انسان بتواند عقل خود را بر غرایز، خشم و احساسات خود غالب کند. این‌که عقل خود را بر غرایز خود حاکم کنید و این‌طور حرف‌ها متعلق به پیامبران و شب‌شعر و این‌گونه محافل است و الا در عمل محال است انسان بتواند عقل خود را بر غرایز خود حاکم کند. بگذریم از این­که اگر پیامبران این توصیه را به‌عنوان یک استراتژی و دکترین اصلی مطرح می‌کردند، راه تحقق آن را نیز ارائه می‌کردند. دستوراتی مثل روزه، انفاق و … همه تمرین اراده و تمرین مسلط شدن بر غرایز و نفسانیات است و الا بدون این تمرین‌ها و با حاکم بودن این اندیشه بر انسان که هر چه میل و لذت انسان در آن بود انسان باید به سمت آن برود و نباید امیال طبیعی خود را کنترل کرد، حاکم بودن عقل بر غرایز و نفسانیات ممکن نیست. همواره در طول تاریخ انسان غربی جسم­گرا و خردگرا بوده -که البته این خرد به معنای همان عقل شمارش گر یا عقل ابزاری است و با عقل در نگاه اسلام کاملاً متفاوت- انسان شرقی روح­ گرا و انسان حوزه‌ی غرب آسیا وحی ­گرا.