عطاءالله صالحی | باشگاه استراتژیست‌های جوان
عطاءالله صالحی