طرح استراتژی برای کودکان در مدارس | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
طرح استراتژی برای کودکان در مدارس