صبا نقی زاده | باشگاه استراتژیست‌های جوان
صبا نقی زاده