شیطان نیز می گرید | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
شیطان نیز می گرید