جدال با قانون، با استفاده از قانون/تاملی پیرامون نقدهای وارده بر نظارت استصوابی شورای نگهبان

در اصل 99 قانون اساسی چنین آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» ازآن‌طرف آنچه الآن توسط شورای نگهبان برای تحقق این اصل انجام می‌شود، «نظارت استصوابی» است.