حمله‌ی سینمای الحاد به متعلقات ایمان

آیا شما مؤمن هستید؟ تا به حال فکر کرده اید به چه چیز هایی ایمان دارید؟ ایمان که در قلب فرد مؤمن جای دارد، به هفت مورد اطلاق می شود که آن ها از قرار زیرند: ایمان به: خدا غیب ملائکه ارسال انبیاء کتاب آیات الهی آخرت فرد مؤمن می بایست به تمام این هفت… ادامه خواندن حمله‌ی سینمای الحاد به متعلقات ایمان