سهیل سلیمی | باشگاه استراتژیست‌های جوان
سهیل سلیمی