سلمان بن عبدالعزیز آل سعود | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
سلمان بن عبدالعزیز آل سعود