سخنرانی – قدیمی | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
سخنرانی - قدیمی