سخنرانی استاد حسن عباسی | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
سخنرانی استاد حسن عباسی