سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه امام حسین | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه امام حسین