سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه امام حسین | باشگاه استراتژیست‌های جوان
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه امام حسین