سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا | باشگاه استراتژیست‌های جوان
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا
  • NSA؛ مغز جهان

    مالک اینترنت در جهان سازمان NSA است و تأسیسات عظیمی دارد که به نوعی مغز جهان را به وجود آورده است. این مر ...

    مالک اینترنت در جهان سازمان NSA است و تأسیسات عظیمی دارد که به نوعی مغز جهان را به وجود آورده است. این مرکز 3 میلیارد پیام سایبری را در روز به دقت رصد می‌کند. ...

    ادامه مطلب