زن به مثابه ی حرث | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
زن به مثابه ی حرث