ریچارد نیکسون | باشگاه استراتژیست‌های جوان
ریچارد نیکسون