روپرت مرداک | باشگاه استراتژیست‌های جوان
روپرت مرداک