رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال