رئیس سازمان تجارت جهانی | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
رئیس سازمان تجارت جهانی