رئیس رژیم صهیونیستی | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
رئیس رژیم صهیونیستی