رئیس جمهور رژیم آمریکا 2008- 2016 | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
رئیس جمهور رژیم آمریکا 2008- 2016