دیوید وارک گریفیث | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
دیوید وارک گریفیث