دکتر کاظم فولادی | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
دکتر کاظم فولادی