دکترین امنیتی اسرائیل | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
دکترین امنیتی اسرائیل