دوره‌ی طرح‌ریزی استراتژیک | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
دوره‌ی طرح‌ریزی استراتژیک