دلار بدون پشتوانه | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
دلار بدون پشتوانه