دانشگاه امیر کبیر | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
دانشگاه امیر کبیر