دانشگاه افسری امام حسین | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
دانشگاه افسری امام حسین