حمله به متعلقات ایمان | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
حمله به متعلقات ایمان