حسام الدین حائری زاده | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
حسام الدین حائری زاده