حزب دمکرات ایالات متحدهٔ آمریکا | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
حزب دمکرات ایالات متحدهٔ آمریکا