جنبش ممانعت از جنگ با خدا | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
جنبش ممانعت از جنگ با خدا