مواضع تند مراجع عظام تقلید علیه بانک در دیدار با رئیس بانک مرکزی

بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا واژه‌ای است که از اوائل ورود بانک به کشورهای اسلامی از سال ۱۹۷۰ همواره مورد بحث و بررسی علمای دین و اقتصاددانان قرار گرفته و تا به امروز نیز این بحث‌ها ادامه دارد.